Tiada Kemajuan Tanpa Kedisiplinan dan Tiada Kedisiplinan Tanpa Ketauladanan